Vattenskador

Under våren har allvarliga vattenskador inträffat pga läckage, vilket blev mycket besvärligt för de boende som drabbats och dyrt för föreningen, dvs oss alla.  Det är viktigt att alla är uppmärksamma på läckande rör, vattendroppar på golvet vid element eller vattensamlingar i WC och badrum. Misstänkt vattenläckage ska rapporteras omedelbart till vår felanmälan (010 4421100 eller jour 08 695 0000).  Vid utströmmande vatten ska huvudkranen i skåpet under trappen stängas av på en gång.

Ett enkelt sätt att förebygga vattenskador är att regelbundet rensa golvbrunnen i badrummet/duschen och vattenlåset under handfaten. 

Staket, trädgård och uteplats

Det är inte aktuellt att byta ut staketen för närvarande pga den höga kostnaden och mer brådskande underhållsbehov.  I den boendes ansvar ingår att underhålla uteplatsen, inklusive staketen. På många håll finns behov av reparation och målning av staketen – en lämplig sommarpyssla för att förbättra vår utemiljö. Staketen håller längre om de oljas regelbundet med träolja, samma mörk bruna nyans som den befintliga. Använd inte oljefärg.

Enligt trivselreglerna är det den boendes ansvar att hålla trädgården runt huset och uteplatsen i god ordning.  Överhängande buskar och grenar ska tas bort när dessa utgör hinder på gångvägarna eller skymmer utebelysningen.  En allvarlig cykelolycka inträffade i området i höstas pga dåligt siktförhållanden. Trädgård och uteplats får inte användas för förvaring av skräp.

Medlemsinformation

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna med 5 procent from den 1 juli i år. Månadsavgifterna har inte höjts sedan år 2012. Sedan dess har kostnaderna för bl a värme, el, vatten & avlopp samt sophämtning ökat årligen när leverantörerna justerat sina avgifter. Kostnader för vattenskador har också ökat. 

Din nya avgift kommer att framgå av din avi från HSB, som kommer i början på juni. Om du använder autogiro se till att ändra beloppet innan du åker på semestern, för att undvika påminnelseavgifter och efterkrav.

Påminnelse

Tisdagen den 28 maj kl. 19.00 blir det extra föreningsstämma, som tidigare meddelats. På dagordningen står rapporterna från de externa och interna revisorerna, beslut om ansvarsfriheten för den gamla styrelsen samt slutlig omröstning om några stadgeändringar. Välkomna!