Boendeinformation

FöreningslokalenAnsvar för ordningen

Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen och för att genomföra de beslut som föreningsstämman fattar. I detta ingår också ordningsfrågorna. Det innebär att styrelsen har ansvaret för att alla trivs inom området.

För vem gäller reglerna?

Alla boende är i princip skyldiga att rätta sig efter dessa trivselregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och hyresgäster.

Trivselregler

Trivselreglerna gäller inte bara dig som är bostadsrättsinnehavare. Övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i bostaden ska också följa reglerna. Trivselreglerna gäller också för hyresgäster och andrahandshyresgäster.

Mer  information om att bo hos BRF Rödby får Du i våra  trivselregler, som du kan läsa och ladda ned här. Om du  är osäker, fråga alltid styrelsen.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från sin bostad. Skyldigheten gäller i bostaden men också i gemensamma utrymmen som till exempel tvättstuga och föreningslokal. Visa hänsyn mot dina grannar när du grillar. Ett tips – byt ut tändvätska mot eltändare, då luktar det mindre. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan, om du tror att det kan bli störande.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om Du inte följer trivselreglerna, kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar i föreningen. För brott mot reglerna som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar, kan Du inte bli uppsagd. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen/hyresgästen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen/hyresgästen trots detta inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

Klicka på länkarna nedan om du vill veta mer om: