Biltrafik & parkering

Parkeringsplatser

Föreningen har tillgång till garage med 98 platser plus 5 gästparkeringplatser utomhus vid Jyllandsgatan 137.

Vad gäller för biltrafik och parkering?

Biltrafik inom området är endast tillåten för större i- och urlastning max. 30 minuter. Övrig parkering är förbjuden (undantag för in- och utflyttning) då detta hindrar räddningstjänsten och handikapp-fordon från att komma fram. Se upp för lekande barn.

Vem kontakter man för att hyra garageplats?

Bilar får endast parkeras i föreningens garage och på uteparkeringsplatser. För detta måste man teckna ett kontrakt genom HSB. För kontrakten gäller tre månaders uppsägningstid. Vill Du hyra en plats, ring HSB Servicecenter, tel. 010-442 11 00. Det går att hyra flera parkeringsplatser per hushåll om det finns lediga platser, men extraplatserna kan sägas upp med en månads varsel av föreningen. Platser får inte överlåtas till någon annan eller utomstående, och för byte av plats får man betala en extra avgift.

Parkeringstillstånd ska sättas upp på vindrutan.

Säkerhet i garaget

Garaget är av brandsäkerhetsskäl endast avsett för parkering av bilar.  Förvaring av däck och annat i garaget är inte tillåtet. Det försvårar också städningen. Reparation av bilar och biltvätt är inte tillåten i  garaget eller i övrigt på föreningens eller intilliggande område. Inre  rengöring av bilen och byte av däck får göras på parkerings-platserna.  Sopsäckarna i garagen är avsedda för normalt avfall, inte bildelar och  bilbatterier. Du kan lämna utslitna bilbatterier på OKQ8 i Rissne.

Garageportar

Om det är fel på garageportar, kontakta UNA PORTAR AB: Växel/felanmälan: 08-18 60 03 – Service dygnet runt

Gästparkering

Gästparkeringen är till för besökare till området och är avgiftsbelagd. Det är parkeringsförbud på vändplatserna. Parkeringen kontrolleras av Aimo-Park – Telnr: 0771-96 90 00