Tvättstugan

TvättstuganHur gör man för att använda tvättstugan?

Alla boende har rätt att använda föreningens tvättstuga. Varje hushåll har fått en egen passerbricka som ger tillträde till tvättstugan. Brickan får inte lämnas till  utomstående. Om du tappar din bricka, kontakta styrelsen.

För att boka tid i föreningens tvättstuga använder du passerbrickan, som används för att öppna dörren till tvättstugan och miljöstugan. Varje tvättpass är tre timmar och systemet tillåter endast att man bokar ett pass åt gången.

Instruktioner för hur man bokar tvättid finns vid tavlan innanför dörren. Det är  viktigt att du som tvättar respekterar andra boendes tvättider.

Hur man använder maskinerna i tvättstugan framgår av instruktioner vid maskinerna.

Barn får av säkerhetsskäl inte lämnas ensamma i tvättstugan.

Stäng alla dörrar och fönster när du lämnar tvättstugan, även när du går ifrån tillfälligt. När du har tvättat klart, städa tvättstugan så att det blir rent och fint för din granne. Läs och följ reglerna enligt skyltarna i tvättstugan!

FöreningslokalenFöreningslokalen

Föreningslokalen ligger i samma hus som tvättstugan, ingång andra sidan. Lokalen används för årsstämman samt av styrelsen för dess möten och boendemottagning. Här finns också brevlådan till föreningen.