Miljöstugan

MiljöstuganVad får man lägga i miljöstugan och sopnedkasten?

Miljöstugan är till för att vi ska kunna sortera våra sopor så att dessa kan återvinnas. Föreningen betalar för varje hämtning – kostnaden bestäms av vikten. Det är viktigt att soporna läggs i rätt container. Annars blir det dyrare för föreningen. Skyltar talar om var Du ska lägga olika typer av avfall.

Passerbricka behövs för att öppna dörren till miljöstugan. Brickan får inte lånas ut. Om Du tappar Din bricka, kontakta styrelsen.

Miljöstugan har öppet 06:00 – 23.00 alla dagar och är endast till för boende i Rödby. Avfall får inte läggas utanför miljöstugan eller utanför behållarna.

Hushållssopor och matrester får inte läggas i miljöstugan, utan i sopnedkasten vid vändplanerna. Soporna ska läggas i knuten plastpåse för att undvika dålig lukt. Stäng luckan ordentligt när du har slängt dina sopor.

Besökare lägger naturligtvis eventuellt skräp i papperskorgarna. Då ska det aldrig behöva ligga fimpar, papper och skräp på gångvägar, i rabatter eller på barnens lekplatser. Om det ändå gör det, kan alla hjälpas åt att plocka upp.

I miljöstugan får du lämna ofärgat och färgat glas, plast- och metallförpackningar, glödlampor, lågenergilampor, batterier (ej bilbatterier), elavfall, kartonger och grovsopor. Platta till kartonger så alla får plats. Trädgårdsavfall ska klippas sönder och läggas i säckar.

Byggavfall, kylskåp, spisar, badkar, träd och större grenar, soffor, sopskåp, miljöfarligt avfall (färg, kemikalier, bilbatterier, gamla däck) och andra stora saker får inte läggas i miljöstugan utan ska köras till återvinningen. Den närmaste finns vid Bromma flygplats ( se nedan – informationsblad finns i föreningslokalen). Köper du ett nytt kylskåp mm, är leverantören skyldig att ta bort det gamla mot avgift.

Det är inte lämpligt att barn skickas med avfall till miljöstugan – det är en farlig miljö, barnen når inte upp till containern och kan inte läsa skyltarna. Miljöstugan är ingen lekplats.

Vid större renoveringar av  bostaden, är det bostadsinnehavarens/hyresgästens ansvar att forsla bort byggavfall och byggmaterial.

Trädgårdsavfall och annat avfall får inte kastas i skogen eller utanför garagen och miljöstugan. Bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen har ansvar för att forsla bort sådant avfall till återvinningsstationen.

ÅTERVINNINGSCENTRAL

Närmaste återvinnings-central finns i Bromma på Linta Gårdsväg 16 (vid Bromma flygplats)

Öppet:
Måndag-torsdag 10-20
Fredag-söndag 9-17
Tel: 08 508 465 40