Boendeinformation november 2023

Hösten är här och styrelsearbetet är i full gång som vanligt. Vi vill börja med att be om ursäkt för att vi inte kommit ut med information på ett bra tag. Men nu vill vi passa på att uppdatera lite kring några pågående projekt.

LADDNING AV ELBIL

Sedan en tid tillbaka rullar det på fint med elbilsladdning i garaget. Det finns fortfarande lediga platser, så om ni är intresserade av att hyra en sådan är ni välkomna förbi föreningslokalen vid ett ”Träffa styrelsen-tillfälle” vilka annonseras på hemsidan och utanför lokalen.

BREDBAND

Sedan ett par månader tillbaka har vi i föreningen en gemensam och kostnandseffektiv bredbandsleverantör, Stockholms stadsnät som vi bara betalar 150kr/mån för. Vi hoppas att allt fungerar bra. Om ni ännu inte valt att ansluta till nätverket finns fortfarande möjlighet att göra det. Kontakta styrelsen vid intresse.

VARMVATTENFÖRBRUKNING

Vattenmätare är installerade i samtliga hushåll och nu inleds mätning av vår varmvattenförbrukning. Den individuella förbrukningen kommer att läggas på hyresavin. Vi har beslutat att avstå från den schablonmässiga hyressänkning som tidigare var planerad att ske i samband detta, för att kunna senarelägga behovet av ytterligare avgiftshöjning för att möta föreningens ökade omkostnader.

FÖR ER SOM PLANERAR NÅGON BYGGNATION

Om ni planerar någon omfattande renovering eller en byggnation i form av altan eller liknande är det viktigt att informera styrelsen innan arbetet inleds.

TRÄDGÅRDAR, UTEMILJÖ OCH MILJÖSTUGAN

Nu när hösten är här blir det lite extra jobb med att kratta löv och plocka fallfrukt. Se till att era frukter inte blir liggande på marken och ute på gångvägen. Det finns kärl för trädgårdsavfall i miljöstugan. Fimpar hör inte heller hemma på marken, så vi får alla hjälpas åt och ta vårt ansvar för vår gemensamma utemiljö.

Än en gång vill styrelsen skicka ett stort tack till Eric och Margareta Gandy för det fantastiska jobb de gör med att sköta om våra gemensamma planteringar i området! TACK!

Miljöstugan har ju även plats för kartonger och liknande, så det finns verkligen ingen anledning att lämna skräp på marken vid hushållsavfallsbehållarna. Och när vi ändå pratar om kartonger vill vi uppmana alla att vika ihop era kartonger innan ni slänger dom i behållaren. SORTERA RÄTT! Det belastar föreningens ekonomi, med andra ord oss alla, varje gång det slängs saker som inte hör hemma där!

INTRESSERAD AV ATT HJÄLPA TILL MED FÖRENINGSARBETET?

Vi är en stor förening med 81 fastigheter vilket medför mycket jobb. Att föreningen är välmående och fungerar bra ligger ju i allas vårt intresse, så vi ser gärna att fler kan hjälpa till. Även om man inte har tid eller möjlighet att sitta i styrelsen finns det många uppgifter att hjälpa till med. Vi är säkra på att det finns massor med kunskap, kompetens och vilja ibland oss. Så hör av er!

TRÄFFA STYRELSEN

Nästa tillfälle att träffa styrelsen är tisdagen den 28 november kl 18:30 i föreningslokalen.

Välkomna!

Varma hösthälsningar
Styrelsen

Obs** Ny tid: Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i Kista.
Detta berör centraler på följande adresser:

Jyllandsgatan 5
Jyllandsgatan 135
Jyllandsgatan 173B
Jyllandsgatan 307
Ribegatan 109
Ribegatan 240
Århusgatan 36

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2023-05-23 08:00
till 2023-05-23 16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Efter avstängningen kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. Vid upplevda problem är det bra att fastighetens tekniska förvaltning kontrollerar att anläggningen återgått till normal funktion.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Årsstämman 2023

Torsdagen den 27e april blir det årsstämman. Då presenterar och kommenterar styrelsen årsredovisningen för 2022. På stämman väljs också bl a styrelsen för det kommande året. Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och högst tre suppleanter.

Årsredovisningen delas ut i brevlådorna före stämman.

Kan du inte vara med vid stämman har du rätt att utse ett ombud. Detta ska ske skriftligt genom en undertecknad fullmakt. Medlem har även rätt att ha med ett biträde vid stämman. I föreningens stadgar framgår vem som får vara biträde (§18).

MOTIONER TILL STÄMMAN

Vid stämman behandlas även inkomna motioner, dvs förslag från medlemmar. En motion är ett konkret förslag på ändring i föreningen och/eller verksamheten.

Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 1:e mars i föreningens brevlåda eller till info@rodby.se

NOMINERINGAR

Vid stämman utses styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedningen.

Alla medlemmar har rätt att föreslå personer till dessa poster. Ett krav är att den person som föreslås ska ha tillfrågats och är villig att bli nominerad.

Förslag till nomineringar ska lämnas i föreningens brevlåda. Märk kuvertet ”valberedningen” eller skickas till info@rodby.se

Styrelsen