Kallelse till extra föreningsstämma

Tid och datum: 28/5 2019 kl. 19:00
Plats: föreningslokalen

Ärende 1: Andra votering om stadgeändring § 16 Kallelse
Ärende 2: Andra votering om stadgeändring § 30 Styrelsens åligganden
Ärende 3: Andra votering om stadgeändring § 34 Avgivande av revisionsberättelse
Ärende 4: Från ordinarie föreningsstämma till extra stämman hänskjutna punkter, nr 9-12 i dagordningen

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Ärende 1. Andra votering om stadgeändring § 16
 9. Ärende 2. Andra votering om stadgeändring § 30
 10. Ärende 3. Andra votering om stadgeändring § 34
 11. Ärende 4. Från ordinarie föreningsstämma till extra stämman hänskjutna punkter:
  • Punkt 9 – Föredragning av revisorns berättelse
  • Punkt 10 – Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
  • Punkt 11 – Beslut om resultatdisposition
  • Punkt 12 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Övriga frågor
 13. Avslutning

Välkomna
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.