Styrelsen har ordet

Det gångna året (2015)

Tre hus bytte ägare under året (171, 255 och 299). Vi välkomnar våra nya grannar och hoppas att de ska trivas i Rödby. I slutet av året avled en av våra hyresgäster (293) efter en tids sjukdom. Vid årsstämman i april deltog 18 av 66 st. medlemmar.

Året dominerades av garagebranden den 13 februari med efterföljande renovering och reparation, som slutfördes framåt hösten med lyckat resultat. Styrelsen vill tacka projektgruppen (Parzin, Christopher, Phil, Joe) för en fin insats. Vi har haft ett bra samarbete med bl.a. Betongkonsult Fredrik Ulgemo, entreprenören ( BVA Group ),  A-team, HSB och Folksam.

Under året gjorde styrelsen en trygghetsvandring i området för att bedöma behovet av bättre utomhusbelysning. En enkät om användning av bredband har genomförts. Ett parhus har fått nytt tak pga läckage.

Föreningens ekonomi 2015

Ekonomin för 2015 påverkades av garageprojektet, vilket framgår av resultatredovisningen. Övriga intäkter ökade främst pga utbetalningar från vår försäkring i Folksam för branden. Under utgifter finns motsvarande belopp Skador och självrisker. Dessutom minskade föreningens intäkter från garagehyror och gästparkeringen under byggtiden. I övrigt har vi något bättre ekonomi än 2014 pga bl a minskade ränteutgifter.

Det nya året (2016)

Gästparkeringen på uteplatserna vid miljöstugan är i drift och ska utvidgas med tre platser till totalt åtta platser. I planeringen ligger nya staket samt en inspektion av samtliga vindar för att bedöma behovet av takrenovering framöver. En ledig hyresrätt (293) har sålts. Föreningen har numera 14 hyresrätter.

 Föreningens ekonomi 2016

Föreningen har fyra lån på tillsammans drygt 47 miljoner kronor, varav ungefär hälften utgör lån på hyresrätterna och hälften fönster- och fasadrenoveringen. Ett av dessa lån, på drygt 13 miljoner kronor, ska omförhandlas under 2016. Ett tillfälligt lån på två miljoner kronor löses också under året. I nuvarande ränteläge kommer vi att kunna få bättre villkor och därmed lägre ränteutgifter för flera år framöver.

Ny hemsida!

Sedan igår kväll har föreningen en ny hemsida! Tanken har varit att skapa en enkel hemsida som är lätt att hitta i. Samtidigt ska den utan krångel kunna uppdateras och vara lättskött. Då kan vi hålla den levande och kanske vill då fler gå in och hålla sig informerade.

2016 på gång

Här kommer lite info om vad som är på gång i föreningen.

Garaget har varit klart ett tag och nu är det dags för ett nytt inpasseringssystem. För att öppna gångdörr och garageport kommer man att använda fjärrkontroll. Den gamla nyckeln kommer inte längre att kunna användas. En fjärrkontroll/p-plats ingår utan kostnad. Behöver man fler fjärrkontroller så kostar de 500 kr/st. Fyll i blanketten längst ner för att beställa fler. Lägg ifylld blankett i föreningens brevinkast Jyllandsgatan 173.

Besöksparkeringen kommer att bestå av 5 platser vid miljöstugan. Senare i vår skall den utökas med 3 platser. Q-park kommer att sköta biljettautomat och övervakning inom- och utomhus.

Utebelysningen skall förbättras. Lamporna skall bytas ut mot starkare och en del kommer att flyttas.

Under året skall staketen bytas ut. Kom gärna med förslag hur det skall se ut.