Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Rödby

Datum: 12 april 2022 kl 19:00
Plats: Föreningslokalen, Jyllandsgatan 173

Dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat‐ och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18. Avslutande

Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämman ska anmäla detta senast den 15 mars. Eventuella motioner kan skickas via e-post info@rodby.se eller lämnas i föreningens brevlåda.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Om du vill ladda ner kallelse pdf versionen finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.