Inbrott.

Tyvärr har tre inbrottsförsök gjorts i området nattetid i den senaste par veckor.

Se till att tända utebelysningen under natten!

Dubbelkolla att dörrar och fönster är ordentligt stängda/låsta. Vara vaksam mot okända personser som rör sig i området!

Tveka inte att ringa polisen 112!

BRF Rödby Styrelsen

Årstämman 2020

Tisdagen den 21 april blir det årsstämman. Då presenterar och kommenterar styrelsen årsredovisningen för 2019. På stämman väljs också bl a styrelsen för det kommande året. Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och högst tre suppleanter.

Årsredovisningen delas ut i brevlådorna före stämman.

Kan du inte vara med vid stämman har du rätt att utse ett ombud. Detta ska ske skriftligt genom en undertecknad fullmakt. Medlem har även rätt att ha med ett biträde vid stämman. I föreningens stadgar framgår vem som får vara biträde (§18).

Motioner till stämman

Vid stämman behandlas även inkomna motioner, dvs förslag från medlemmar. En motion är ett konkret förslag på ändring i föreningen och/eller verksamheten.

Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 15:e mars i föreningens brevlåda.

Nomineringar

Vid stämman utses styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedningen.

Alla medlemmar har rätt att föreslå personer till dessa poster. Ett krav är att den person som föreslås ska ha tillfrågats och är villig att bli nominerad.

Förslag till nomineringar ska lämnas i föreningens brevlåda senaste den 15:e mars. Märk kuvertet ”valberedningen”.

Styrelsen

Vattenskador

Under våren har allvarliga vattenskador inträffat pga läckage, vilket blev mycket besvärligt för de boende som drabbats och dyrt för föreningen, dvs oss alla.  Det är viktigt att alla är uppmärksamma på läckande rör, vattendroppar på golvet vid element eller vattensamlingar i WC och badrum. Misstänkt vattenläckage ska rapporteras omedelbart till vår felanmälan (010 4421100 eller jour 08 695 0000).  Vid utströmmande vatten ska huvudkranen i skåpet under trappen stängas av på en gång.

Ett enkelt sätt att förebygga vattenskador är att regelbundet rensa golvbrunnen i badrummet/duschen och vattenlåset under handfaten. 

Staket, trädgård och uteplats

Det är inte aktuellt att byta ut staketen för närvarande pga den höga kostnaden och mer brådskande underhållsbehov.  I den boendes ansvar ingår att underhålla uteplatsen, inklusive staketen. På många håll finns behov av reparation och målning av staketen – en lämplig sommarpyssla för att förbättra vår utemiljö. Staketen håller längre om de oljas regelbundet med träolja, samma mörk bruna nyans som den befintliga. Använd inte oljefärg.

Enligt trivselreglerna är det den boendes ansvar att hålla trädgården runt huset och uteplatsen i god ordning.  Överhängande buskar och grenar ska tas bort när dessa utgör hinder på gångvägarna eller skymmer utebelysningen.  En allvarlig cykelolycka inträffade i området i höstas pga dåligt siktförhållanden. Trädgård och uteplats får inte användas för förvaring av skräp.

Medlemsinformation

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna med 5 procent from den 1 juli i år. Månadsavgifterna har inte höjts sedan år 2012. Sedan dess har kostnaderna för bl a värme, el, vatten & avlopp samt sophämtning ökat årligen när leverantörerna justerat sina avgifter. Kostnader för vattenskador har också ökat. 

Din nya avgift kommer att framgå av din avi från HSB, som kommer i början på juni. Om du använder autogiro se till att ändra beloppet innan du åker på semestern, för att undvika påminnelseavgifter och efterkrav.