Obs** Ny tid: Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i Kista.
Detta berör centraler på följande adresser:

Jyllandsgatan 5
Jyllandsgatan 135
Jyllandsgatan 173B
Jyllandsgatan 307
Ribegatan 109
Ribegatan 240
Århusgatan 36

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2023-05-23 08:00
till 2023-05-23 16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Efter avstängningen kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. Vid upplevda problem är det bra att fastighetens tekniska förvaltning kontrollerar att anläggningen återgått till normal funktion.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Årsstämman 2023

Torsdagen den 27e april blir det årsstämman. Då presenterar och kommenterar styrelsen årsredovisningen för 2022. På stämman väljs också bl a styrelsen för det kommande året. Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och högst tre suppleanter.

Årsredovisningen delas ut i brevlådorna före stämman.

Kan du inte vara med vid stämman har du rätt att utse ett ombud. Detta ska ske skriftligt genom en undertecknad fullmakt. Medlem har även rätt att ha med ett biträde vid stämman. I föreningens stadgar framgår vem som får vara biträde (§18).

MOTIONER TILL STÄMMAN

Vid stämman behandlas även inkomna motioner, dvs förslag från medlemmar. En motion är ett konkret förslag på ändring i föreningen och/eller verksamheten.

Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 1:e mars i föreningens brevlåda eller till info@rodby.se

NOMINERINGAR

Vid stämman utses styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedningen.

Alla medlemmar har rätt att föreslå personer till dessa poster. Ett krav är att den person som föreslås ska ha tillfrågats och är villig att bli nominerad.

Förslag till nomineringar ska lämnas i föreningens brevlåda. Märk kuvertet ”valberedningen” eller skickas till info@rodby.se

Styrelsen

BOENDEINFORMATION

AVGIFTSHÖJNING

Med hänsyn taget till alla rådande kostnadsökningar, såsom ränteläget, elpriser och värme, har Styrelsen beslutat om en höjning av avgift samt garagehyra med 5%. De nya avgiftsnivåerna gäller från 1 januari 2023. Hyresförhandlingar för våra hyresgäster är pågående.

LADDSTOLPAR

Vi vill informera om att Styrelsen för närvarande undersöker möjligheten att installera laddstolpar i föreningens garage. Vi kommer återkomma med mer information så snart beslut är fattat.

SOPHANTERING

För ökad trivsel och standard har vi alla ett gemensamt ansvar för att hålla rent och snyggt i vårt område. Det gäller både den egna trädgården och gemensamma områden utomhus samt tvättstuga och miljöstuga. Vi har beställt tvätt av behållarna för hushållssopor, men för att även framgent undvika kladd och dålig lukt från kärlen ber vi alla att vara noga med att försluta sina soppåsar ordentligt innan de slängs i nedkastet. Detsamma gäller givetvis även matavfall. Sopor som hamnar på marken ser inte bara illa ut, utan drar även till
sig skadedjur såsom råttor.

BREDBAND

Styrelsen vill tacka för alla svar vi fått in när det gäller byte av bredbandsleverantör och indragning av fiber i de fastigheter som idag saknar det. Vi kommer att återkomma om mer information under nästa år.

TERMOSTATBYTE

Efter byte av termostater ska nu innetemperaturen ligga på behagliga 21 grader.

TRÄFFA STYRELSEN

Nästa tillfälle att träffa styrelsen är den 11 januari kl 18:30 i föreningslokalen. Välkomna! Det går även bra att komma i kontakt med styrelsen via e-post info@rodby.se

BYTE AV BREDBANDSLEVERANTÖR

Då det inkommit önskemål från många medlemmar om att undersöka möjligheten till en gemensam och kostnadseffektiv bredbandstjänst för samtliga hushåll i BRF Rödby har styrelsen nu sonderat marknaden. Det
visar sig att medlemmarna betalar onödigt mycket pengar för sin bredbandsuppkoppling.

För att förbättra nuvarande situation har styrelsen därför beslutat att byta leverantör från Zitius till Stockholms Stadsnät. Styrelsen har från Stockholms Stadsnät fått in en offert med ett mycket förmånligt pris med goda villkor för föreningens medlemmar. Tjänsten vi får är bredband med 1000mbit nedhastighet/ 1000mbit upphastighet.

Månadsavgiften blir endast 150 kr per hushåll. Detta kommer att dras i samband med månadshyran. Som jämförelse erbjuds bredband 1000/1000 av bla följande leverantörer till betydligt högre kostnad; Telia för
529 kr/mån, Bredband 2 för 569 kr/mån, Ownit 603 kr/mån, Halebop 689 kr/mån och Telenor 899 kr/mån, för att ge några exempel.

Så vad innebär detta för mig?

Samtliga hushåll som idag har bredband via fiber kommer att beröras av förändringen. När avtalstiden med Zitius löper ut den 26 augusti 2023 kommer era respektive bredbandleverantörer inte längre kunna tillhandahålla er sina tjänster.

Om ni idag har mobilt bredband har ni möjlighet att fortsätta som vanligt. Men se gärna över ert abonnemang och överväg att ansluta er till gruppavtalet med Stockholms stadsnät för endast 150 kr/mån.

Vad behöver jag göra om jag vill ta del av denna möjlighet?

Fyll i bifogad svarstalong och lämna i föreningens brevlåda. Det går även bra att maila sitt svar till info@rodby.se. Vi emotser era svar senast den 30 oktober.
Säg upp befintligt bredbandsavtal med slutdatum 26 augusti 2023.

Vad gör jag om jag inte önskar ta del av gruppavtalet?

Då tackar du nej på talongen och fortsätter med ditt befintliga mobila abonnemang.

Hur gör jag om jag önskar ta del av erbjudandet men inte har fiber indraget i min fastighet?

Ni kan lägga en beställning om att få fiber indraget från området in till ert hus. Kontakta styrelsen som ordnar med detta och återkommer gällande kostnad. Vänligen notera att detta arbete bekostas av den boende.

Ytterligare information om Stockholms stadsnät

Detta ingår per hushåll:

 • Internet, upp till 1000/1000 Mbit/s
 • Teknisk support/kundtjänst alla vardagar kl. 08.00‐22.00, lördagar och söndagar 10:00‐18:00
 • Upp till 10 st. e‐postkonton per hushåll, totalt 1000 MB
 • Möjlighet till 100 MB hemsideutrymmen per hushåll
 • Full service och support på aktiv utrustning under avtalstiden
 • Full support på fastighetsnät.
 • Inga avgiftshöjningar under avtalstiden
 • En Dynamisk eller fast IP‐adress
 • Möjlighet till Allente IPTV
 • Möjlighet till Sappa IPTV
 • Ett IP‐telefoniabonnemang ingår per hushåll, Lilla abonnemanget
 • Ingen dataöverföringsbegränsning oavsett vald hastighet
 • Byte av befintlig fiberkonverter till en Genexis XG6846, stödjer gbit

Vill du spara tusenlappar och få mycket mer valuta för pengarna?
Fyll då i och lämna in svarstalongen senast den 30 oktober 2022. Uteblivet svar räknas som ett nej.

Om du har några frågor går det bra att kontakta styrelsen på info@rodby.se

Hälsningar Styrelsen

BOENDEINFORMATION – oktober

Hösten är här och styrelsearbetet är i full gång. Vi vill här passa på att uppdatera lite kring några pågående projekt.

Vattenmätare är installerade och vi återkommer med mer information när mätning av varmvattenförbrukning inleds. Tack för ert samarbete med att få detta genomfört. Då det inkommit önskemål från många medlemmar om att undersöka möjligheten till en gemensam och kostnadseffektiv bredbandstjänst för samtliga hushåll i BRF Rödby har det beslutats att byta bredbandsleverantör.

TRÄDGÅRDAR OCH UTEMILJÖ

Det är roligt att se att många trädgårdar och uteplatser i området är välskötta och fina. Om ni vet med er att just er trädgård skulle behöva lite mer kärlek kan ni gå runt och titta lite för att inspireras av era grannar.

Nu när hösten är här blir det lite extra jobb med att kratta löv och plocka fallfrukt. Se till att era frukter inte blir liggande på marken och ute på gångvägen. Det finns kärl för trädgårdsavfall i miljöstugan. Miljöstugan har ju även plats för kartonger och liknande, så det finns verkligen ingen anledning att lämna skräp på marken vid hushållsavfallsbehållarna.

Det kan också vara läge att se över buskar som hänger ut över tomtgränsen så att de inte skymmer utebelysning eller utgör ett hinder för fotgängare och bilister. Vi måste säkerställa att det är fri sikt utmed gatan.

Styrelsen vill även passa på att skicka ett stort tack till Eric och Margareta Gandy för det fantastiska jobb de gör med att sköta om våra gemensamma planteringar i området!

ELUTAG I FÖRRÅDEN

Som tidigare kommunicerats är det inte tillåtet att koppla in kyl/frys eller liknande utrustning inne i förråden. Detta belastar inte bara föreningens ekonomi utan utgör även en stor brandrisk. Vi har alla ett gemensamt moraliskt ansvar för vår boendemiljö, säkerhet och föreningens ekonomi. Så om ni har tex kyl/frys installerat i ert förråd måste de genast kopplas bort.

TRÄFFA STYRELSEN

Nästa tillfälle att träffa styrelsen är den 10 oktober kl 18:30 i föreningslokalen. Välkomna! Det går även bra att kontakta oss på info@rodby.se

Varma hösthälsningar
Styrelsen

Garagestädning


Fredagen den 27 maj 2022 kommer garaget att städas. För att det ska bli ordentligt städat ska samtliga bilplatser stå tomma under städdagen. Städningen starta 08.30 och slutar ca 16.30.

Bilplatserna får inte användas för förvaring av däck, dunkar och annat, vilket framgår av garagekontraktet.

För att undvika p‐böter vill vi påminna om att det är inte tillåtet att parkera på Jyllandsgatan.